Logo WUM

Kontrast: A A A

Tekst:

 

 

 

Witamy na stronie bazy WUM.Publikacje,  indeksującej  dorobek  naukowy  pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opublikowany w latach 2009-2015. Udostępniona  baza ma charakter rozwojowy, będzie uzupełniana i rozbudowywana. Obecna wersja pozwala na wyszukiwanie informacji o publikacjach pełnotekstowych, posiadających afiliację WUM.

Pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać z zasobów WUM.Publikacje również z poziomu kont indywidualnych, które umożliwiają:

Korzystanie z konta indywidualnego jest możliwe po dokonaniu autoryzacji za pomocą przycisku ZALOGUJ